top of page

טיפול

  • שע
  • קליניקה, שפייה 2

תיאור השירות

לרוב אני נפגשת עם הילד אחת לשבוע ביום ושעה קבועים, כל מפגש אורך 45 דקות (במצבים מסוימים אפשר להגביר לפעמיים בשבוע). יש חשיבות עליונה להגיע באופן עקבי בכל שבוע, ובזמן. אני מבקשת מאחד ההורים להתלוות עם הילד לתוך חדר הטיפולים ולהיות שותף פעיל בנעשה בטיפולים. יש לזכור כי הצלחת הטיפול לא נמדדת בהצלחת הילד לבצע משימות בחדר הטיפולים כי אם היכולת שלו להשתמש ביכולות ובמיומנויות שרכש בקליניקה ולהעבירם לשגרת חייו "האמיתיים" בבית , במסגרת החינוכית ובכל מקום אחר בו פועל. אני רואה חשיבות גדולה בנוכחות ההורים בחדר, אשר מהווים את סוכני השינוי בטיפול. לא פעם נותנת תרגול ו"שיעורי בית" משום שלרוב, 45 דקות בשבוע אינן מספיקות. שיתוף הפעולה בטיפול אם כן, אינו רק של הילד המגיע לקליניקה, כי אם של הוריו גם כן.


פרטי איש הקשר

guy.poraz12@gmail.com

שפייה 2, Tel Aviv-Yafo, Israel


bottom of page