top of page

אבחון

  • שע
  • קליניקה, שפייה 2

תיאור השירות

תהליך ההערכה והאבחון בקליניקה חיוני להבנה מעמיקה של קשייו העיקריים של הילד, כמו גם יכולותיו וחוזקותיו, וכיצד אלה משפיעים על תפקודו בשגרת חייו בביתו ובמסגרת החינוכית אותה פוקד. תהליך ההערכה קריטי לקביעת מטרות הטיפול וקביעת סדרי עדיפויות בטיפול. בתחילת התהליך אני אוספת מידע לגבי הפרופיל העיסוקי של הילד. התהליך כולל מפגש מקדים שלי עם הורי הילד. במפגש מעמיק זה אני לומדת על יכולותיו וקשייו של הילד כפי שהוריו תופסים אותם ומחדדת יחד איתם מהי סיבת ההפניה אליי. בשלב זה יש להביא טפסים, אבחונים, שאלונים נוספים שיש להורים מאנשי צוות איתם הילד נפגש (מורה, גננת, איש טיפול נוסף, רופא וכדומה) ולחתום על ויתור סודיות כדי שאוכל לשוחח איתם טלפונית. לאחר המפגש עם ההורים אני פוגשת את הילד לשני מפגשי הערכה בממוצע (לעיתים זקוקה למפגש שלישי). במפגשים אלה, תוך כדי משחק איתי בחדר במשימות שונות, אני מאבחנת מהם יכולותיו ומהם קשייו של הילד. לאחר מפגשים אלה וקבלת כל המידע הנוסף, אני כותבת דוח הערכה מפורט שכולל אינטגרציה בין הדברים וניתוח משמעותם לכדי הביצוע העיסוקי של הילד, כולל סיכום והמלצות לטיפול.


פרטי איש הקשר

guy.poraz12@gmail.com

שפייה 2, Tel Aviv-Yafo, Israel


bottom of page