top of page

על הטיפול

Autism Therapy

כיצד מתנהל תהליך ההערכה והאבחון בקליניקה?

תהליך ההערכה והאבחון בקליניקה חיוני להבנה מעמיקה של קשייו העיקריים של הילד, כמו גם יכולותיו וחוזקותיו, וכיצד אלה משפיעים על תפקודו בשגרת חייו בביתו ובמסגרת החינוכית אותה פוקד.  תהליך ההערכה קריטי לקביעת מטרות הטיפול וקביעת סדרי עדיפויות בטיפול.

בתחילת התהליך אני אוספת מידע לגבי הפרופיל העיסוקי של הילד. התהליך כולל מפגש מקדים שלי עם הורי הילד. במפגש מעמיק זה אני לומדת על יכולותיו וקשייו של הילד כפי שהוריו תופסים אותם ומחדדת יחד איתם מהי סיבת ההפניה אליי.  בשלב זה יש להביא טפסים, אבחונים, שאלונים נוספים שיש להורים מאנשי צוות איתם הילד נפגש (מורה, גננת, איש טיפול נוסף, רופא וכדומה) ולחתום על ויתור סודיות כדי שאוכל לשוחח איתם טלפונית.

לאחר המפגש עם ההורים אני פוגשת את הילד לשני מפגשי הערכה בממוצע (לעיתים זקוקה למפגש שלישי). במפגשים אלה, תוך כדי משחק איתי בחדר במשימות שונות, אני מאבחנת מהם יכולותיו ומהם קשייו של הילד.

לאחר מפגשים אלה וקבלת כל המידע הנוסף, אני כותבת דוח הערכה מפורט שכולל אינטגרציה בין הדברים וניתוח משמעותם לכדי הביצוע העיסוקי של הילד, כולל סיכום והמלצות לטיפול.

האבחון

הטיפול

לרוב אני נפגשת עם הילד אחת לשבוע ביום ושעה קבועים, כל מפגש אורך 45 דקות (במצבים מסוימים אפשר להגביר לפעמיים בשבוע). יש חשיבות עליונה להגיע באופן עקבי בכל שבוע, ובזמן.

אני מבקשת מאחד ההורים להתלוות עם הילד לתוך חדר הטיפולים ולהיות שותף פעיל בנעשה בטיפולים. יש לזכור כי הצלחת הטיפול לא נמדדת בהצלחת הילד  לבצע משימות בחדר הטיפולים כי אם היכולת שלו להשתמש ביכולות ובמיומנויות שרכש בקליניקה ולהעבירם לשגרת חייו "האמיתיים" בבית , במסגרת החינוכית ובכל מקום אחר בו פועל. אני רואה חשיבות גדולה בנוכחות ההורים בחדר, אשר מהווים את סוכני השינוי בטיפול. לא פעם נותנת תרגול ו"שיעורי בית" משום שלרוב, 45 דקות בשבוע אינן מספיקות. שיתוף הפעולה בטיפול אם כן, אינו רק של הילד המגיע לקליניקה, כי אם של הוריו גם כן.

Child In Speech Therapy
הטיפול
Stacking Blocks

הדרכה

אני רואה חשיבות מרכזית לעבודה עם ההורים והדרכתם במקביל לעבודה עם הילד. חיזוק ההורים, הדרכה לגבי מקור הקושי של ילדם והבנה טובה יותר שלו מסייעים בתהליך כולו.

בנוסף, הקשר הישיר והרצוף ביני ובין המורה/גננת של הילד, גם הוא הכרחי להצלחת הטיפול- בדיקת התקדמות ההשתתפות הילד בשגרת היום במסגרת החינוכית, קשיים שנותרו, הדרכת הצוות החינוכי כיצד לסייע לילד וכדומה.

הדרכה
bottom of page